Michałowski Jerzy

Michałowski Jerzy  – generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku. Urodził się 28 stycznia 1956 r. w Łomży. W latach 1974-1978 był słuchaczem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Po ukończeniu szkoły przez siedem lata dowodził plutonem i kompanią w Ośrodku Szkolenia Wojsk Lądowych w Elblągu. W 1990 roku został szefem sztabu 27 Pułku Zmechanizowanego w Braniewie. W 1993 roku objął stanowisko szefa sztabu 9 Brygady Kawalerii Pancernej. Rok później został szefem Wydziału Operacyjnego w sztabie 1 Dywizji Zmechanizowanej. W latach 1996-2000 dowodził 1 Warszawską Brygadą Pancerną im. T. Kościuszki w Wesołej, a w latach 2004-2007 – 2 Brygadą Zmechanizowaną Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Złocieńcu. W latach 2006-2007 dowodził 12 Szczecińską Dywizją Zmechanizowaną im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie. Do grudnia 2013 był szefem sztabu – zastępcą dowódcy Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych. Z dniem 1 stycznia 2014 roku został wyznaczony na stanowisko służbowe zastępcy dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych. Z dniem 26 stycznia 2016 roku zakończył zawodową służbę wojskową i przeszedł w stan spoczynku. Absolwent: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu (1978), Centrum Doskonalenia Oficerów w Warszawie (1984) – kurs dowódców batalionu, Akademia Sztabu Generalnego (1988) – oficer dyplomowany, Akademia Obrony Narodowej – kurs kandydatów na dowódców pułków (1996) – kurs przeszkolenia operacyjnego oficerów Wojsk Lądowych, (1999, 2003) – studia podyplomowe, Akademia Obrony NATO w Rzymie (2007) – kurs oficerów flagowych NATO. Awanse: generał brygady – 15 sierpnia 2005 przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, generał dywizji – 3 maja 2007 przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Wojskowym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Gwiazdą Iraku, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Złotym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” i innymi.  Źródło: wikipedia.