Mojkowski Stanisław

Mojkowski Stanisław (1911-1978) – polski prawnik, dziennikarz i polityk, poseł na Sejm PRL IV, V, VI kadencji. Urodził się 18 lutego 1911 r. w Łomży. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W 1939 r. uczestniczył w kampanii wrześniowej. Potem (do 1945) przebywał w niemieckim obozie jenieckim w Woldenbergu, a po wojnie podjął pracę w Katowicach. W 1949 wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W latach 1952–1966 pełnił funkcję redaktora naczelnego kolejno „Dziennika Zachodniego”, „Głosu Wybrzeża”, „Dziennika Łódzkiego” i „Głosu Robotniczego”. Od 1967 do 1972 r. był redaktorem naczelnym „Trybuny Ludu”, a od 1972 r. do śmierci – prezesem Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch”. Ponadto w okresie 1964–1974 pełnił funkcję prezesa Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W latach 1968–1975 zasiadał w Komitecie Centralnym PZPR, a następnie, do końca życia, w Centralnej Komisji Rewizyjnej partii. W 1965, 1969 i 1972 r. uzyskiwał mandat posła na Sejm PRL (pierwotnie w okręgu Sieradz, potem dwukrotnie w okręgu Szczecinek). Przez trzy kadencje zasiadał w Komisji Spraw Zagranicznych oraz w Komisji Kultury i Sztuki, której w trakcie VI kadencji był zastępcą przewodniczącego. Zmarł 12 sierpnia 1978 r. w Warszawie. Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.  Odznaczony m.in. Orderem Sztandaru Pracy I klasy, Krzyżem Komandorskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi. Źródło: wikipedia.