Nowicki Feliks

Nowicki Feliks (1840-1920), architekt. Projektował w Łomży i w regionie wiele domów użyteczności publicznej. Urodził się w Piotrkowie. Tam też ukończył gimnazjum. Studiował architekturę w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Pracę rozpoczął w 1866 r. W 1875 r. został zastępcą gubernialnego inżyniera architekta w Łomży. Zaangażowany w działalność społeczną. Był współtwórcą i członkiem zarządu Towarzystwa Straży Ogniowej i w Towarzystwie Dobroczynności. Ślady jego architektonicznych uzdolnień obecne są w Łomży do dziś, m.in. dom dr. Michałowskiego – róg Dwornej i sadowej,  gmach Banku Państwa Rosyjskiego przy ul. dwornej, gmach Towarzystwa Kredytowego Przemysłowców Łomżyńskich (dziś siedziba sądu), koszary wojskowe przy Al. legionów (d. Szosa Śniadowska), gmachy gimnazjów (dziś I i II Liceum Ogólnokształcące), kościoły w Grajewie i w Piątnicy.