Rychlicki Jerzy

Rychlicki Jerzy (1929-2002) – harcerz. Do drużyny harcerskiej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Łomży wstąpił 14 kwietnia 1938 r., mając 9 lat. Przyrzeczenie złożył 24 kwietnia 1939 r.. Otrzymał książeczkę harcerską i krzyż harcerski Nr IXL 275. Podczas okupacji sowieckiej w latach 1939-41 działał w konspiracji harcerskiej – roznosił ulotki przeciwko okupantowi. Podczas okupacji niemieckiej przekazywał nauczycielom i wychowawcom szkolnym ostrzeżenia o grożącym aresztowaniu. W tym czasie pracował przymusowo w fabryce Maszyn Rolniczych orłowskiego przy pl. Zambrowskim. Brał udział w wyzwalaniu więźniów z łomżyńskiego więzienia. Ton on wraz z kolegami odkrył miejsce kaźni inteligencji łomżyńskiej w Lesie Jeziorkowskim. Po zakończeniu wojny w styczniu 1945 r. włączył się do organizowanego w Łomży harcerstwa. Był członkiem Rady Hufca Męskiego i drużynowym III MDH w Łomży. Uczestniczył w obozach harcerskich w 1946 r. w Augustowie, w 1947 r. w Garbniku k. Ełku jako drużynowy. Aresztowany 15 maja 1948 roku przez Urząd bezpieczeństwa zwolniony w sierpniu 1948 r. musiał wyjechać z Łomży Zamieszkał w Olsztynie. Ukończył Akademię Rolniczą. Pracował w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Mleczarskich. W 1995 wstąpił do Zastępu Łomżyńskiego im. Reny Żyłko Drużyny Weteranów Harcerzy Ziemi Łomżyńskiej. Uczestniczył w czerwcowych zlotach i spotkaniach listopadowych. Pozostał zawsze wierny ideałom harcerskim i swemu miastu Łomży.  Zmarł 25 stycznia 2002 r.