Schramm Stanisław

Schramm Stanisław (1922-2014), lekarz. Mieszkaniec Łomży i lekarz przez całe swoje zawodowe życie. Przyjaciel pacjentów, ale też wielu Łomżyniaków. Urodził się 23 maja 1922 r. w Leonowie koło Kielc. 18 lipca 1952 roku ukończył studia i uzyskał dyplom lekarza na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. Od 1 listopada 1952 r. do emerytury pracował w Łomży – w tzw. „starym szpitalu” przy ul. M. C. Skłodowskiej. Był kierownikiem pracowni anatomii patologicznej do 1971 r.  Przyjmował także pacjentów w przychodni obwodowej od 1956 do 1971 roku, natomiast w przychodni rejonowej, którą kierował w latach 1972 – 1975, bada, diagnozuje i przepisuje leki od 1971 do 31. marca 1999 r., kiedy przeszedł na emeryturę. W latach 80. i 90. Doktor Stanisław Schramm często uczestniczył w spotkaniach Klubu Inteligencji Katolickiej, którego kapelanem był niezapomniany filozof ks. Bolesław Liszewski (1930 – 1991). Był specjalistą w zakresie anatomii patologicznej oraz chirurgii. 23 maja 2012 r. delegatura łomżyńska Okręgowej Izby Lekarskiej zorganizowała jubileuszowe uroczystości 60-lecia pracy lekarskiej oraz 90-lecia urodzin doktora Stanisława Schramma. Cieszył się powszechnym szacunkiem ze strony pacjentów, jak i w środowisku medycznym. Był faktycznym wzorem lekarza o wysokich kwalifikacjach i wielkim sercu. Z żoną, Teresą Schramm (matką chrzestną statku „Łomża”) ojciec dwóch córek.  Zmarł 11 listopada 2014 r. w wieku 92 lat. Spoczął na zabytkowym cmentarzu przy ul. Kopernika.