Skłodowska Karolina

Skłodowska Karolina urodziła się w 1957 roku. Pochodzi z Dąbrowy Wielkiej (woj. podlaskie). Ukończyła studia z zakresu kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego ze specjalnością: teatrologia oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie działalności kulturalnej. W 1980 roku podjęła pracę jako specjalista ds programowych w Biurze Wystaw Artystycznych w Łomży. 1 stycznia 1984 roku, po odejściu dyrektora Andrzeja Szufarskiego, powierzono jej kierowanie placówką. Zajęła się organizowaniem działalności wystawienniczej, oświatowej i wydawniczej oraz pozyskiwaniem dzieł sztuki do zbiorów. Dzięki determinacji i zaangażowaniu oraz wsparciu lokalnego środowiska plastycznego i literackiego, a także współpracy z Biurami Wystaw Artystycznych w Białymstoku, Białej Podlaskiej, Kielcach, Olsztynie, Suwałkach i Warszawie udawało się jej, mimo trudnych warunków lokalowych i braku zaplecza technicznego, realizować ciekawy program. Odbywały się wystawy indywidualne oraz zbiorowe artystów łomżyńskich i spoza regionu, spotkania z twórcami, aukcje i targi dzieł sztuki oraz recitale. W 1992 roku Biuro Wystaw Artystycznych zostało włączone do Muzeum Okręgowego w Łomży (obecnie Muzeum Północno-Mazowieckie) jako Galeria Sztuki Współczesnej. Od tego czasu Karolina Skłodowska jest kierownikiem galerii. Zajmuje się upowszechnianiem sztuki współczesnej poprzez organizację wystaw, konkursów i spotkań autorskich oraz działalność edukacyjną. Kierowana przez nią galeria otrzymała w 1997 roku nowe lokum w kamienicy przy ul. Długiej 13, a tym samym możliwość organizacji wystaw interdyscyplinarnych, a także pokazów rzeźby, ceramiki i tkaniny artystycznej oraz sztuki użytkowej i scenografii. Ważne miejsce zajęły prezentacje dokonań miejscowych artystów, Po roku 1997 odbyło się 60 takich ekspozycji, m.in.: Teresy Adamowskiej, Romana Borawskiego, Andrzeja Cwaliny, Przemysława Karwowskiego, Grażyny Kędzielawskiej, Stanisława Kędzielawskiego, Zbigniewa Kruszewskiego, Gabora Lörinczego, Mieczysława Mazura, Henryka Osickiego, Iwony Sielskiej, Ivayli Żivkowej. W tym czasie zorganizowano także ponad 300 wystaw artystów z innych stron Polski oraz zza granicy. Dzięki staraniom Karoliny Skłodowskiej i zespołu galerii, w Łomży gościli tak znani twórcy jak: Jan Dobkowski, Janusz Bałdyga, Stanisław Baj, Halina Eysymont, Marita Benke-Gajda, Ryszard Gieryszewski, Magdalena Winiarska-Gotowska, Piotr Grabowski, Kazimierz Kalkowski, Adam Kilian, Zbigniew Lengren, Ludwik Maciąg, Franciszek Maśluszczak, Stanisław Mazuś, Leszek Mądzik, Paweł Pierściński, Jerzy Puciata, Andrzej Strumiłło, Henryk Albin Tomaszewski, Krystyna Zachwatowicz-Wajda, Henryk Waniek, Bronisław Wolanin oraz artyści z Włoch, Norwegii, USA i Francji. Z inicjatywy Karoliny Skłodowskiej zaczęto też prezentować twórczość absolwentów Akademii Sztuk Pięknych pochodzących z Łomży i regionu, np. Macieja Czyżewskiego, Anity Flejter, Natalia Kulki, Anny Sielskiej, Sylwii Wierzbowskiej, Damiana Wierzbowskiego. Poza tym zapoczątkowała w Łomży organizację „Nocy Muzeów” (2012). Rozszerzyła także działalność edukacyjną galerii. Oprócz lekcji i warsztatów odbywają się tu cykliczne zajęcia plastyczne dla dzieci i dorosłych (malarstwo, ceramika, tkanina) pod kierunkiem Ivayli Żivkowej. Karolina Skłodowska dba o stronę informacyjną i reklamową galeryjnych przedsięwzięć. Pisze recenzje i teksty o sztuce, a także redaguje foldery i katalogi wystaw. Jest autorką monografii „30 lat Galerii Sztuki Współczesnej w Łomży” (2005). Zajmuje się również gromadzeniem dzieł sztuki do zbiorów muzeum. Dzięki jej zabiegom udało się pozyskać w formie daru blisko 200 muzealiów, w tym dwie ciekawe kolekcje 50 prac z zakresu ceramiki artystycznej Marity Benke-Gajdy z Krakowa oraz 55 obrazów, akwarel i pasteli Haliny i Janusza Eysymontów z Warszawy. W 2005 roku Karolina Skłodowska otrzymała nagrodę Ministra Kultury, w 2008 roku – odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, w 2009 i 2017 – nagrodę Prezydenta Łomży za szczególne dokonania w dziedzinie kultury, natomiast w 2015 roku – nagrodę Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury (za zasługi w promowaniu sztuki współczesnej).