Sokołowska Dorota

Sokołowska Dorota – dziennikarka w Polskim Radiu Białystok od 1993 roku. Jest łomżynianką. W Łomży ukończyła Szkolę Podstawową nr 7 oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki. Już wówczas zdobywała liczne nagrody w konkursach krasomówczych oraz recytatorskich. Ma na swoim koncie również debiut literacki w „Kontaktach” w 1983 roku. Od początku pracy w radiu zawsze koncentrowała się na promowaniu kultury, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentowania dziejów Ziemi Łomżyńskiej. Ma na swoim koncie kilkadziesiąt audycji i reportaży, w których promowała wydarzenia lub ocalała od zapomnienia ludzi z Łomży i okolic. W dorobku – tylko w ostatnich latach kilkadziesiąt materiałów poświęconych twórcom kultury, jak na przykład: „Trzeba iść spać” – Jan Kulka (2001), „W pracowni. Jak powstaje witraż?” – Mieczysław Mazur (2002), „Epizod z Judaszem” – Henryk Gała (2005), „Portrety” – Tomasz Brzeziński, Sivina II Czarny Teatr, Jarosław Choromański (2004), Janusz Tazbir, Honorowy Obywatel Łomży (2008), Gabor Lorinczy (2008), „Epitafium dla przyjaciela” – Wiesława Szymańska (2008), „Księżna Łomży” – Donata Godlewska (2007), Teatr moim światem – Jarosław Antoniuk (2008), „Portret z muzyką w tle” – Jan Miłosz Zarzycki (2008), „Zapomniany Święty” – Brunon z Kwerfurtu (2009), „Mocą Twoją Panie” – Józef Michalik (2009), „Absolwenci. 400 lat I LO w Łomży” (2014), „Oddech wieczności” – cmentarz w Zambrowie (2011), „Święty wśród nas” – wizyta Jana Pawła II w Łomży (2014), „Kapucyni – 250 lat w Łomży” (2014), „Szeryf” – łomżyńskie osobowości (2017). Biografie odnalezione w czasie – Łomżyniacy: Włodzimierz Napoleon Pius Chyliński, Rodzina Śmiarowskich, Stanisław Karczewski, Kazimierz Lutosławski, Juliusz Krzyżewski. Red. Dorota Sokołowska zrealizowała także kilkanaście dużych dokumentów radiowych o tematyce łomżyńskiej, dostrzeżonych na krajowych festiwalach radiowych, na przykład: „Ten kamień nigdy mchem nie zarasta” – Katedra Łomżyńska (2005) oraz „Tu się kończy wieczność świata” – cmentarz w Łomży (1997). Tematykę łomżyńską włącza we wszystkie prowadzone przez siebie bieżące programy radiowe, informując o nowych wydaniach książek nad Narwią, zawartości lokalnych pism i portali, czy chociażby o bieżących wydarzeniach społecznych z życia miasta i Ziemi Łomżyńskiej. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień. W 2007 roku nagrodzona przez Prezydenta Białegostoku za upowszechnianie kultury, w 2013 zaś przez Marszałka Woj. Podlaskiego za ochronę dóbr kultury. Oprócz pracy radiowej doceniana jest także w dziedzinie reportażu prasowego. Jest laureatką I nagrody w konkursie na reportaż prasowy „Narew. Ludzie. Przyroda. Kultura”, inny jej reportaż znalazł się także w 2013 r. w finałowej trójce tekstów wyróżnionych w Nagrodzie PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego. Wydałam książki: „Bóg jest portem” (2016) i „Sekrety Łomży i Ostrołęki ” (2018) w Wydawnictwie Księży Młyn.  Red. Dorota Sokołowska bezinteresownie współpracuje także z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej i redakcją „Wiadomości Łomżyńskich”, publikując tu swoje najciekawsze reportaże radiowe realizowane w oparciu o najciekawsze zdarzenia kulturalne lub biografie Łomżyniaków. Mimo że pracuje i mieszka w Białymstoku, nadal utrzymuje ścisłą więź z miastem swojego dzieciństwa i młodości.