Sutkowski Tadeusz

Sutkowski Tadeusz (1933-2009) – ks. kanonik, urodził się dnia 25 stycznia 1933 roku w Jedwabnem. Był synem Leonarda i Józefy z d. Domitrz. Miał czworo rodzeństwa. Ojciec był stolarzem. Lata dziecięce spędził w domu rodzinnym. Podczas wojny zdobywał wiedzę uczęszczając na tajne nauczanie. Już wtedy w jego sercu powstało pragnienie zostania kapłanem. Pomimo trudności w nauce, jednak dzięki wielkim chęciom i entuzjazmowi, zdał do siódmej klasy Szkoły Podstawowej w Jedwabnem. W 1946 roku podjął naukę w Państwowym Gimnazjum Ogólnokształcącym w Łomży, którą uwieńczył uzyskaniem świadectwa dojrzałości w 1951 roku. W Gimnazjum rozwijał myśl wstąpienia do Seminarium. (…) Dzięki modlitwie jego i rodziców zapukał do furty seminaryjnej. Jesienią tego samego roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Wakacje spędzał w Jedwabnem, Drozdowie i w Nurze. Chętnie pomagał w parafii, z pilnością i zainteresowaniem katechizował dzieci i prowadził koło ministrantów. 8 grudnia 1956 roku został wyświęcony na kapłana w katedrze łomżyńskiej przez biskupa Czesława Falkowskiego. Był wikariuszem w parafiach: Wyszonki Kościelne (od 01.01.1957), Płonka Kościelna (od 06.07.1957), Ostrów Mazowiecka par. pw. Wniebowzięcia NMP (od 17.07.1959), Nur (od 07.07.1960), Miastkowo (od 01.07.1961), Tykocin (od 26.05.1965), Szczuczyn (od 08.07.1966), Kuzie (od 29.08.1967), Rzekuń (od 06.07.1968), Lipsk (od 28.06.1969), Sokoły (od 01.08.1970), Kuczyn z rezydencją w Wojnach Krupach (od 25.09.1971). 8 maja 1973 roku ks. Sutkowski został proboszczem nowopowstałej parafii w Wojnach. 16 czerwca 1978 roku został mianowany wikariuszem adiutorem w parafii Mały Płock, następnie administratorem (od 17.06.1978) i proboszczem tej parafii (30.12.1985). Od 28 sierpnia 1992 roku do 25 sierpnia 2001 roku był proboszczem parafii Zbójna. Następnie przeniósł się do Łomży i pełnił funkcję kapelana Szpitala Zakaźnego (od 17.07.2001 do 17.10.2001). 17 października 2001 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Łomży, później w Ostrołęce, a następnie w Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu (od 29.07.2008). Ks. Sutkowski pełnił funkcję rejonowego wizytatora religii (od 05.04.1972), dekanalnego duszpasterza kobiet dekanatu wysokomazowieckiego (od 20.02.1976) oraz sprawował opiekę duchową nad środowiskiem harcerskim łomżyńskich drużyn weteranów (od 25.08.2001 do 17.10.2001). Biskup Łomżyński Juliusz Paetz mianował ks. Tadeusza Sutkowskiego kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Łomżyńskiej (22.12.1989). Księdza Tadeusza cechowało żywe usposobienie, prostota charakteru. Był kapłanem dobrze ułożonym, grzecznym, delikatnym, czasami łatwowiernym, lecz zgodnym we współżyciu i szczerym. Pasjonował się myślistwem. Ostatnie lata posługi kapłańskiej ks. Tadeusza były naznaczone cierpieniem, m.in. chorobą Alzheimera. To spowodowało przejście na wcześniejszą emeryturę. Zmarł 23 listopada 2009 roku w Domu Pomocy Społecznej w Przasnyszu. Uroczystości żałobne odbyły się 25 listopada br. w rodzinnej parafii w Jedwabnem.