Swoiński Jerzy

Swoiński Jerzy (1944-2005) – artysta plastyk. Urodził się 26 grudnia 1944 roku w Chełmnie nad Wisłą. Ukończył studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ze specjalizacją grafika artystyczna w pracowni prof. Edmunda Piotrowicza. W 1969 roku zamieszkał w Łomży, rozpoczął tu pracę jako nauczyciel wychowania plastycznego. W roku 1974 został kierownikiem nowo utworzonego oddziału białostockiego Biura Wystaw Artystycznych, które prowadził do 1977 roku. Uprawiał różne dziedziny twórczości plastycznej. Zajmował się grafiką warsztatową, rysunkiem i malarstwem, projektował dekoracje okolicznościowe, plakaty, pocztówki i znaki graficzne. Tworzył akty, pejzaże, portrety, rysunki satyryczne i karykatury. Brał udział w plenerach i wystawach środowiskowych. Swoje prace prezentował na ośmiu wystawach indywidualnych w Białymstoku i Łomży. W swojej twórczości Jerzy Swoiński sięgał po różne konwencje i środki wyrazu, ale trzymał się nurtu przedstawiającego zabarwiając go nierzadko ironią i satyrą. Często za pomocą rysunków komentował bieżące wydarzenia i sytuacje. Z dużą łatwością posługiwał się kreską. Śmiałymi pociągnięciami utrwalał kształty kobiecych ciał, zarysy górskich szczytów i obiekty architektury. Spod jego ręki wychodziły także liczne pastele przedstawiające górskie krajobrazy. W malarstwie natomiast najbardziej lubił zdecydowane kolory i kontrasty. Obrazy, grafiki i rysunki Jerzego Swoińskiego znajdują się w zbiorach Miejskiego Domu Kultury-Domu Środowisk Twórczych i Muzeum Pólnocno-Mazowieckiego w Łomży oraz Muzeum Rolnictwa im. K. Kluka Ciechanowcu, a także w kolekcjach prywatnych. Jerzy Swoiński zmarł w Łomży 4 września 2005r.