Talarowski Ludwik

Talarowski Ludwik, ks. – wikariusz łomżyński. Od 1860 r. był nauczycielem religii w łomżyńskiej Szkole Powiatowej o 5 klasach. W opinii uczniów nie należał do wybijających się i szczególnie lubianych nauczycieli. W powstaniu styczniowym działał konspiracyjnie w narodowej organizacji na terenie pow. łomżyńskiego. W okresie masowych aresztowań łomżyńskiej inteligencji pod koniec 1863 roku znalazł się wraz z innymi w więzieniu łomżyńskim. W trakcie przesłuchania był bity rózgami, a asystujący chłoście oficer śledczy spoliczkował kapłana. W późniejszym okresie był prawdopodobnie proboszczem w Szczuczynie.