Tock Ludwik

Tock Ludwik (1805-1898) – aptekarz. Właściciel apteki na Starym Rynku w Łomży. Urodził się rodzinie mieszczańskiej w Nowym Dworze Mazowieckim. Absolwent lwowskiej szkoły średniej (1826). Studiował farmację na Uniwersytecie Warszawskim, który ukończył w 1831 r. Uczestnik powstania listopadowego jako młody farmaceuta przy ambulansie. Po upadku powstania osiedlił się w Łomży. Ożenił się z wdową po aptekarzu Gatslu i prowadził aptekę. Był asesorem farmacji na Wydziale Lekarskim Rządu Gubernialnego w Łomży. Zaangażowany społecznie; jeden z inicjatorów powołania w Łomży Ochotniczej Straży Ogniowej. Wszedł w skład Towarzystwa Ochotniczej Straży Ogniowej, był jego pierwszym prezesem. Należał do Rady Gospodarczej Towarzystwa Dobroczynności.