Truszkowski Paweł

Truszkowski Paweł (1976-2014), ks. kapucyn, misjonarz.  Prawdziwy przyjaciel młodzieży, inicjator nabożeństwa Drogi Krzyżowej na ulicach miast, pełen poświęcenia odważny misjonarz. Urodził się 4 listopada 1976 r. w Piszu, uczył się i wychował w Giżycku. Należał do Warszawskiej Prowincji Braci Mniejszych Kapucynów. Śluby zakonne złożył 8 września 1997 r. w Nowym Mieście nad Pilicą, natomiast śluby wieczyste – 13 stycznia 2002 r. w Lublinie. Tu także 8 czerwca 2003 r. został wyświęcony na kapłana. Kolejne dwa lata swego poświęconego Bogu życia spędził w klasztorze OO. kapucynów w Łomży, a potem wyjechał do Belgii i Francji, by przygotować się odpowiednio do wyjazdu na misje. Został skierowany do Gabonu, gdzie pełen ufności i nadziei wyjechał w czerwcu 2006 roku. Pracował na placówce misyjnej w Ntoum; był proboszczem parafii pw. św. Tomasza. Odnawiał kościół, zajmował się rozbudową przedszkola, remontami i budową kaplic. Prowadził formację katechistów, odpowiedzialnych za poszczególne wioski. Angażował się w dialog ekumeniczny z protestantami oraz w prowadzenie różnych grup i chórów. Niestety, 24 czerwca 2014 r. poczuł się bardzo źle. Został bardzo szybko przewieziony do szpitala w Libreville, gdzie stwierdzono ostry atak malarii.  Wkrótce potem zmarł, przeżywszy zaledwie 37 lat; w kapłaństwie 11 lat.