Wierzbicki Franciszek Kornel

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [R...
  4. /
  5. Wierzbicki Franciszek Kornel

Wierzbicki Franciszek Kornel (1884-1945) – herbu „Nieczuja”, absolwent szkoły handlowej i studiów rolniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1908 r. 24-letni  właściciel majątku Boguszyce pod Łomżą. Przy dworze funkcjonowała tajna szkoła polska, biblioteka polskich książek, wypożyczalnia i czytelnia.  W ciągu czterech lat hodowla jego bydła czerwonego była znana także w Europie. Po wybuchu I wojny światowej został zmobilizowany do armii rosyjskiej. W 1917 r. trafił do I Korpusu Polskiego gen. Dowbora-Muśnickiego. Po wojnie wrócił do Boguszyc i przystąpił do odbudowy spalonego folwarku. Rozszerzył hodowlę o konie wierzchowe. Był prezesem Rady Gminnej w Szczepankowie, prezesem Związku Hodowców Bydła Rasy polskiej przy Centralnym Towarzystwie Rolniczym, prezesem Kasy Spółdzielczej. Zainicjował budowę szkół podstawowych w Szczepankowie, Konarzycach i Jarnutach. Był przewodniczącym sejmiku powiatowego i kierownikiem Wydziału Powiatowego w Łomży. W 1922 r. został posłem na Sejm z listy Związku Ludowo-Narodowego.W 1925 r., w wyniku niepowodzeń ekonomicznych sprzedał majątek i zrzekł się mandatu poselskiego na rzecz Romualda Jana Bielickiego. Z rodziną wyjechał do Wilna, gdzie m.in. był wykładowcą  na Uniwersytecie Stefana Batorego. Zmarł 1 kwietnia 1945 r. w Wilnie. Źródło: wikipedia.