Wojtczak Tadeusz

Wojtczak Tadeusz (1913-1997)  – żołnierz Związku Walki Zbrojnej, a następnie Armii Krajowej, ps. Tadek. Urodził się 4 kwietnia 1913 r. w Dziembinie, jako syn Stanisława. W konspiracji od 1939 roku. Szef wywiadu rejonu, szef wywiadu Obwodu Łomża AK. Przewodnik wywiadu Armii Krajowej Obywatelskiej (AKO) oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN). 21 kwietnia 1947 r. ujęty przez Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Łomży. Aresztowany w katowni przy ul. Nowogrodzkiej. 25 października 1952 r. skazany na 4 lata więzienia. Zmarł w 1997 r.