Wycińska Grażyna

Wycińska Grażyna (1956-2017), nauczycielka, harcerka. Po ukończeniu studiów pedagogicznych na kierunku pedagogika opiekuńczo-wchowawcza, w latach 1982-84 pracowała w Ognisku Pracy Pozaszkolnej. W 1984 r. rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej Nr 5 i spędziła tam trzy lata. W latach 1987-1995 była nauczycielką Szkoły Podstawowej Nr 9, za następnie w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących. Pracowała również w Zespole szkół Drzewnych Nr 9. Kierownik Wydziału Zuchowego Łomżyńskiej Chorągwi ZHP im. SGO „Narew w latach 1977-1982. Cieszyła się niezmienną sympatią uczniów i rzeszy przyjaciół. Przez osiem lat walczyła z nieuleczalna chorobą. Niemalże przez całe życie związana ze Związkiem Harcerstwa Polskiego. Zawsze otwarta na ludzi i na świat, zawsze chętna do pomocy innym. Serdeczna i życzliwa. Mówiono o niej „Druhna Zuszek”, lub „Kochany Zuchu”. Zmarła wieczorem 2 maja 2017 r. otoczona dziećmi, Magdą, Michałem, zięciem Adamem i siostrami. Pogrzeb odbył się 5 maja na starym, cmentarzu w Łomży.