Zalewski Marek

Zalewski Marek, ks., arcybiskup, nuncjusz apostolski w Zimbabwe. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży,  51-letni kapłan diecezji łomżyńskiej. Marek Zalewski był wcześniej chargé d´affaires w nuncjaturze apostolskiej w  Singapurze. Arcybiskup nominat urodził się 2 lutego 1963 roku w Augustowie. Pochodzi z miejscowości Mazurki w parafii Zwiastowania NMP w Janówce. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1989 w Łomży i został inkardynowany do Diecezji Łomżyńskiej. W 1991 rozpoczął przygotowanie do służby dyplomatycznej na Papieskiej Akademii Kościelnej. Jest  doktorem  prawa kanonicznego. W 1995 rozpoczął służbę w dyplomacji watykańskiej pracując kolejno jako sekretarz nuncjatur: w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej (1995-1998), w stałym przedstawicielstwie Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Nowym Jorku (1998-2001), w Wielkiej Brytanii (2001-2004). W latach (2004-2008) był radcą nuncjatury w Niemczech, a następnie w Tajlandii (2008-2012). W 2012 został radcą nuncjatury apostolskiej w Singapurze i Malezji. 25 marca br.  papież Franciszek mianował go nuncjuszem apostolskim w Zimbabwe, podnosząc go jednocześnie do godności arcybiskupa tytularnego  Africa (dzisiejsza Mahdia w Tunezji). Zna język  włoski, angielski, francuski i hiszpański. Łomżyński kapłan będzie siódmym nuncjuszem w służbie dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej. Pozostali to: abp Janusz Bolonek – nuncjusz apostolski w Bułgarii i Macedonii; abp Juliusz Janusz – nuncjusz apostolski w Słowenii, delegat apostolski w Kosowie; abp Henryk Nowacki – nuncjusz apostolski w Szwecji, Islandii, Danii, Finlandii i Norwegii; abp Jan Romeo Pawłowski – nuncjusz apostolski w Kongu i Gabonie; abp Marek Solczyński – nuncjusz apostolski w Gruzji, Armenii i Azerbejdżanie; abp Mirosław Adamczyk – nuncjusz apostolski w Liberii i Gambii. Ks. prałat Marek Zalewski sakrę biskupią otrzymał w Katedrze Łomżyńskiej w maju 2014 r.