Żyżyński Jerzy

Żyżyński Jerzy  –  poseł na Sejm VII i VIII kadencji, członek Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2016-2011, ekonomista, profesor nauk ekonomicznych. Urodził się 6 sierpnia 1949 r. w Łomży. W 1972 ukończył studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 1983 uzyskał stopień doktora, a w 1997 doktora habilitowanego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W 2011 otrzymał tytuł naukowy profesora. W pracy naukowej zajmuje się ekonomią sektora publicznego, polityką fiskalną i polityką pieniężną oraz ich wzajemnymi relacjami. Jest autorem około 60 artykułów w czasopismach, publicystą m.in. Radia Maryja i „Obywatela”. Odbył staże zagraniczne: na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Panamie (1987), w Edinburgh University Management School (1992), w Uniwersytecie w Glasgow (1994). W 2002 profesor wizytujący w Le Moyne College w Syracuse (New York). Po ukończeniu studiów przez dwa lata pracował jako asystent w Instytucie Organizacji, Zarządzania i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego. Od 1974 jest pracownikiem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie do 1983 był asystentem, a następnie adiunktem, a od 1999 pracuje na stanowisku profesora. W latach 2000–2001 pełnił funkcję kierownika Katedry Ilościowych Metod Zarządzania. W 2002 został kierownikiem Zakładu Gospodarki Publicznej. W okresie 1992–1995 współpracował z Wyższą Szkołą Bankowości i Ubezpieczeń. Pracuje na stanowisku profesora na Wydziale Socjologii i Zarządzania Wyższej szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Skierniewicach. W latach 2000–2002 wykładał w Wyższej Szkole Organizacji i Zarządzania im. Bogdana Jańskiego. Od 1990 do 1993 wchodził w skład Senatu Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1997 został członkiem komisji zakładowej NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1981–1985 był pracownikiem Departamentu Badań Społecznych Głównego Urzędu Statystycznego. Od 1985 do 1989 pracował jako konsultant i analityk w Centrum Badania Opinii Społecznej. Od 1988 do 1992 współpracował z Warszawską Rozgłośnią Radiową, Radiem dla Ciebie, był autorem felietonów i komentarzy ekonomicznych. W latach 1993–1996 pracował jako ekspert ekonomiczny w Zespole Budżetu i Finansów Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu.  Od 1998 do 2004 zasiadał w Radzie Społeczno-Gospodarczej przy Rządowym centrum Studiów Strategicznych. Był ekspertem sejmowych komisji śledczych: ds. prywatyzacji PZU (2005) oraz ds. prywatyzacji sektora bankowego (2006–2007). W latach 2006–2007 zasiadał w radzie nadzorczej KGHM Polska Miedź. Wszedł w skład Komitetu Obrony Dobrego Imienia Polski i Polaków. W 2010 prezydent RP Lech Kaczyński powołał go na członka Narodowej Rady Rozwoju. W latach 2011–2015 był członkiem Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. W wyborach w 2011 r. z listy Prawa i Sprawiedliwości uzyskał mandat poselski w okręgu opolskim. W wyborach w 2015 r. z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję. 18 marca 2016 został wybrany przez Sejm na członka Rady Polityki Pieniężnej na sześcioletnią kadencję (od 30 marca 2016, w związku z czym jego mandat poselski wygasł. W 2002 r. za zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej, został odznaczony przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi. Źródło: wikipedia.