Drożyner Andrzej

Andrzej Drożyner – profesor nauk fizycznych w zakresie astronomii. Urodził się w 13 września 1946 roku w Łomży, gdzie ukończył Liceum Pedagogicznego. Następnie rozpoczął studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, otrzymując tytuł magistra astronomii, zaś w 1975 roku Rada Wydziału Fizyki tegoż uniwersytetu nadała mu stopień doktora nauk fizycznych. Stopień doktora habilitowanego nauk fizycznych w zakresie astronomii, mechaniki nieba otrzymał od Rady Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 2001 roku od Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

W latach 1979-1980 oraz 1987-1990 pracował w Monachium na zaproszenie Uniwersytetu Technicznego oraz Niemieckiego Geodezyjnego Instytutu Badawczego, zajmując się projektami realizowanymi dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, w których kierował zespołami badawczymi odpowiedzialnymi za precyzyjne orbity sztucznych satelitów Ziemi.

W 1991 roku na XX Zgromadzeniu Generalnym Międzynarodowej Unii Geodezji i Geofizyki (IUGG) i Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (IAG) w Wiedniu został wybrany na Prezydenta komisji „Teoria Orbit i Dynamika Systemów” na pięcioletnią kadencję, zakończoną przyznaniem honorowego tytułu „A FELLOW of the IAG”.

Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych poświęconych badaniom kosmicznym, w zdecydowanej większości napisanych w języku angielskim i opublikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.