21 Lutego

Rok

1905 – ogłoszono w Łomży i guberni Łomżyńskiej stan wzmocnionej ochrony

1908 – powstał oddział łomżyński Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

1971 – występ zespołu „Trubadurzy” w Powiatowym Domu Kultury w Łomży