Arendt Piotr

Arendt Piotr (1783-1843) – naczelnik więzienia łomżyńskiego. Urodził się 14 września 1783 r. w Warszawie. Otrzymał wykształcenie domowe, ale biegle władał językiem francuskim, niemieckim i łacińskim. 21 czerwca 1837 r. objął urząd nadzorcy więzienia w Łomży, gdyż jego poprzednik zmarł na cholerę. Zarządzał także więzienną fabryką przędzy i płótna. Było to więzienie przesyłowe dla skazanych na zsyłkę w głąb Rosji i na Syberię. Naczelnikiem był przez 5 lat, 11 miesięcy i 14 dni. Zmarł nagle 26 czerwca 1843 r., rano, w pracy. Miał 60 lat. Świadectwo zgonu wystawił pastor parafii ewangelickiej w Łomży, K. Wagner.