Bianga Anna

Bianga Anna (1922-2008) – por. Armii Krajowej, Zasłużony Weteran Drużyny Harcerzy-Weteranów Ziemi Łomżyńskiej. Urodziła się 17 kwietnia 1922 r.  w Kolnie. Harcerka od 1935 roku, zastępowa w Żeńskiej Drużynie im. Emilii Plater w szkole Powszechnej Nr 3 i Gimnazjum Kupieckim w Łomży do 1939 roku. Żołnierz Armii Krajowej. Uczestniczka wielu akcji konspiracyjnych z okresu okupacji, m.in. nasłuchu radiowego dla potrzeb Biuletynu Informacyjnego. Członek Oddziału Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej od 1975 r., gdzie pełniła szereg funkcji organizacyjnych przez wiele kadencji. Do Drużyny Harcerzy – Weteranów Ziemi Łomżyńskiej w Gdańsku wstąpiła w 1985 roku. Uhonorowana m.in. Krzyżem Armii Krajowej, odznaką Akcji „Burza”, odznaką Weterana Walk o Niepodległość oraz „Za Zasługi dla Województwa Łomżyńskiego”. Na wieczną wartę odeszła 6 stycznia 2008 r.  Pochowana w grobie rodzinnym na cmentarzu w Kolnie 10 stycznia 2008 r.