Broda Jerzy Franciszek

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [A...
  4. /
  5. Broda Jerzy Franciszek

Broda Jerzy Franciszek (1930-2009) dyrektor przedsiębiorstwa PKS w Łomży w latach 1961-1987. Urodził się 21 kwietnia 1930 r. w Oświęcimiu. Ukończył Wydział Ekonomiki Transportu na Politechnice Szczecińskiej z tytułem magistra ekonomii (1958).  Pracę zawodową rozpoczynał  jako kierownik placówki terenowej PKS w Ełku. W 1961 r. przeprowadził się do Łomży, gdzie przez 26 lat – aż do przejścia na emeryturę – kierował przedsiębiorstwem PKS.  Przez osiem miesięcy na przełomie roku 1974 i 75 – prezes SŁKS „Start”. Uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł 18 grudnia 2009 r.; spoczywa na zabytkowym cmentarzu w Łomży.