Chyl Andrzej

Chyl Andrzej (1947-1990) – muzealnik i przyrodnik, dyrektor Muzeum Przyrodniczego w Drozdowie. Urodził się 14 kwietnia1947 r. w Mławie. Ukończył szkołę podstawową, a po niej miejscowe liceum pedagogiczne. W latach 1967-1973 był nauczycielem, a następnie pracował w mławskim hufcu ZHP. W 1973 r. rozpoczął studia biologiczne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach, po czterech latach uzyskując tytuł magistra biologii.  1 lutego 1975 r. rozpoczął pracę w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, gdzie w 1982 r., dzięki jego uporowi, otwarto dział przyrodniczy. W 1984 r. został kustoszem w powstającym dopiero Muzeum Przyrody w Drozdowie. Otwarto je w 1989 roku, kilka lat przed utworzeniem Biebrzańskiego parku Narodowego. Powstały trzy działy muzealne: administracyjno-gospodarczy, naukowo-techniczny i oświatowy.  Funkcjonowały pracownie: botaniczna, zoologiczna, preparatorska, fotograficzna, laboratorium i biblioteka. Prowadzono badania m.in. w zakresie wędrówek ptaków, biologii bociana białego, układu pokarmowego sów, entomologii, botaniki. Organizowano pierwsze wystawy. Stałe ekspozycje prezentują przyrodę Kotliny Biebrzańskiej. Powstał Salon Dworski – ekspozycja o wybitnie historycznym charakterze. Autorem scenariuszy do tych wystaw był Andrzej Chyl. W 1988 roku na uniwersytecie Jagiellońskim ukończył podyplomowe studium muzeologiczne o specjalności przyrodniczej. Jego zaangażowanie w to, co robił znacznie wykraczało poza normalne obowiązki służbowe. Jego praca była jego pasją. Minister Kultury i Sztuki wyróżnił go odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, a Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych – Srebrną odznaką. Wojewoda Łomżyński powołał go w skład tworzonej właśnie Rady Naukowej Biebrzańskiego Parku Narodowego. Niestety, ciężka choroba przerwała znakomicie zapowiadającą się karierę naukową i niezwykle twórcze, pracowite życie. Andrzej Chyl zmarł 18 lutego 1990 r.