Cichocka Alina

Cichocka Alina – harcmistrz. Urodzona 14 marca 1940 r. we Włodkach. Od 1 września 1958 do 1 marca 1961 r. – drużynowa drużyny harcerskiej w Czaplicach. Od 1961 – instruktor Komendy Hufca ZHP Łomża – powiat. Pracuje w szkołach podstawowych m.in. w Nowogrodzie i w Łomży (dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych).  Twórczyni drużyn harcerskich m.in. w Nowogrodzie, gminnego szczepu harcerskiego, Gminnego Związku Drużyn. Organizatorka i komendantka obozów harcerskich w NOWYM Młynie, Osowcu, nad jeziorem Dręstwo. Komendantka zagranicznych obozów międzynarodowych m.in. na Litwie i w NRD. Od 1975 r. – członkini Rady Łomżyńskiej Chorągwi ZHP. Od 22.06.1981 – przewodnicząca Komisji Instruktorskiej Chorągwi ZHP w Łomży, członkini Hufcowej oraz Centralnej Komisji Instruktorskiej ZHP. Przewodnicząca Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich.  Na V Zjeździe ZHP wybrana do Rady Naczelnej ZHP. Uczestniczyła też w VI i VIII Zjeździe ZHP. Odznaczona m.in. Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, Chorągwianą Odznaką Instruyktorską „Za Zasługi dla ZHP na Białostocczyźnie”, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i odznaką „Za Zasługi dla Woj. Łomżyńskiego”.