Cwalina Kazimierz

Cwalina Kazimierz (1912-1996), ks. – harcerz, kapelan Drużyny Harcerzy Weteranów Ziemi Łomżyńskiej.  Urodził się w Łomży w 1912 r. Jako uczeń III klasy Męskiego Gimnazjum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki wstąpił do gimnazjum. Brał udział w obozach harcerskich. W 1926 r.  jako zastępowy prowadził w tym samym czasie dwa zastępy. Przed maturą, w latach 1931-33, pełnił funkcję drużynowego i wchodził w skład redakcji pisma harcerskiego „Czuwaj”. Latem 1933 r. zorganizował obóz wędrowny dla harcerzy zastępu drużyny z gimnazjum. Wszystkie stopnie harcerskie zdobywał na obozach harcerskich. Jesienią 1933 r. został alumnem Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Nie zaprzestał harcerskiej aktywności; brał udział m.in. w obozie instruktorskim kleryków harcerzy w 1936 r. nad Berezyną za Wilnem. Tam uzyskał stopień instruktorski podharcmistrza. Przed śmiercią prosił, by na jego grobie umieścić harcerski krzyż, który przechowywał w swoich zbiorach. Zmarł 16 października 1996 r.  Spoczywa na zabytkowym cmentarzu w Łomży.