Dobkowski Bolesław

Dobkowski Bolesław (1900-1987), ks. – komendant Hufca ZHP w Łomży w latach 1946-1949. Urodził się 13 stycznia 1900 r. Po szkole podstawowej rozpoczął naukę w Męskim Seminarium Nauczycielskim w Łomży. W 1920 r. przerwał naukę i jako ochotnik wstępuje do wojska. Po zwolnieniu do cywila, kontynuuje naukę, którą ukończył w 1924 r. Przez dwa lata był nauczycielem. W 1926 r. został alumnem Seminarium Duchownego w Łomży. Od 1931 r. – jako kapłan – prowadzi pracę duszpasterską, początkowo w Ostrołęce jako wikariusz. 1 września 1931 r. biskup łomżyński powierza mu obowiązki pracy z młodzieżą w szkołach łomżyńskich.  Zajmuje się też członkami Sodalicji Mariańskiej przy katedrze oraz harcerstwem. 1 września 1939 r. powołany do pracy duszpasterskiej w Drozdowie. Po zakończeniu wojny wznawia prace z młodzieżą i dziećmi szkół łomżyńskich jako prefekt, kontynuuje aktywność harcerską. W 1946 r. zostaje komendantem hufca ZHP. Organizował obozy i biwaki, pracował nad rozwinięciem szeregów harcerskich. Był jednym z inicjatorów fundacji sztandaru hufcowi. Gotowy do przekazania sztandar został „aresztowany” decyzja ówczesnych władz partyjnych i wręczony dopiero po 1980 r.  W wyniku reorganizacji ZHP, ks. Dobkowski przestał być komendantem hufca w 1949 r. Do 1962 r. był prefektem w szkołach. Do 1 grudnia 1981 r. także był kapelanem szpitalnym. Na ulicach Łomży często można było spotkać go w sutannie, z harcerska rogatywka na głowie. Zmarł 15 kwietnia 1987 r. Spoczął na zabytkowym cmentarzu w Łomży.