Głowacki Zbigniew

Głowacki Zbigniew –  dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Łomży w latach 1991-1993, reżyser. Urodził się 18 lipca 1948 w Siemiatyczach. W 1974 ukończył polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Po studiach pracował jako nauczyciel licealny i bibliotekarz. Absolwent Wydziału Reżyserii Teatru Lalek PWST, który ukończył w roku 1986. W latach 1987 -89 pracował jako reżyser i aktor w rzymskim teatrze Nuova Opera dei Burattini. Od roku 1991 do 1993 – dyrektor Łomżyńskiego Teatru Lalek. Kontynuuje i rozwija stworzony przez swego poprzednika, Henryka Gałę festiwal „Teatr w Walizce” a  spośród stworzonych przez niego w tym okresie spektakli ogólnopolska krytyka zauważyła m.in. „Poetę zamordowanego” (wg Apolinaire’a), z którym  łomżyński zespół wyjeżdżał do Francji. W latach 1994 – 2005 – reżyser słuchowisk, producent reklam i copywritter w Polskim Radiu Białystok. Jednak nie porzucił teatru:  pisze scenariusze przedstawień i reżyseruje spektakle w Warszawie i Olsztynie. Od  2005 do 2015  piastuje dyrekcję w Olsztyńskim Teatrze Lalek. W tym okresie,  oprócz reżyserii na macierzystej scenie,  realizuje spektakle w Rzeszowie i Katowicach. Obecnie, po przejściu na emeryturę – „wolny strzelec”.