Jursz Władysław Józef

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [E...
  4. /
  5. Jursz Władysław Józef

Jursz Władysław Józef (1895-?) – prokurator Sądu Okręgowego w Łomży. Urodził się 17 kwietnia 1895 r. we wsi Solce na Ziemi Kaliskiej. Był synem Władysława i Leontyny z d. Jopkiewicz. Początkowo uczył się prywatnie, a w roku szkolnym 1906/1907, na podstawie egzaminu wstępnego, został przyjęty do 8-klasowej szkoły w Piotrkowie i uczęszczał do niej do 1 lutego 1915 r. Ukończenie nauki potwierdza świadectwo uzyskane w maju 1915 r. Jesienią 1917 r. rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie w Warszawie (immatrykulacja 28 XI 1917 r.). Natomiast jesienią 1918 r. związał się z polskim wojskiem – początkowo był podporucznikiem I Baterii Artylerii Konnej w Lublinie, w październiku 1919 r. otrzymał przydział do Departamentu II Ministerstwa Spraw Wojskowych w Warszawie – Sekcja Polityczna, w kwietniu 1920 r. służył w Oddziale Informacyjnym, a w listopadzie 1920 r. w Sztabie Wydziału II Dowództwa Okręgu Generalnego Warszawskiego. Pełnienie służby w Warszawie umożliwiało mu kontynuowanie studiów. W roku akademickim 1919/1920 brał udział w ćwiczeniach z prawa państwowego i złożył pracę pt. „Kompetencje parlamentu francuskiego”. Dyplom ukończenia studiów otrzymał 23 marca 1923 r., zaś 21 sierpnia 1923 r. uzyskał nominację na aplikanta w okręgu Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Po zakończeniu aplikacji od sierpnia 1925 r. pełnił obowiązki podprokuratora Sądu Okręgowego w Piotrkowie, a nominację na podprokuratora w tym mieście otrzymał 19 sierpnia 1926 r.; po pewnym czasie został wiceprokuratorem. W czerwcu 1929 r. został przeniesiony z urzędu na stanowisko  wiceprokuratora Sądu Okręgowego w Warszawie. Zajmując to stanowisko został delegowany do pełnienia obowiązków pisarza hipotecznego przy wydziale hipotecznym Sądu Grodzkiego w Łodzi od 1 listopada 1931 r. do odwołania. Trudno ustalić kiedy to odwołanie nastąpiło, a także kiedy został mianowany prokuratorem Sądu Okręgowego w Łomży. Z tego miasta w grudniu 1936 r. został przeniesiony na stanowisko prokuratora Sądu Okręgowego w Siedlcach; pełnił je do 1 września 1939 r. Prawdopodobnie miał dwoje dzieci: córkę Marię, która w 1937 r. w siedleckim Gimnazjum im. Królowej Jadwigi zdała tzw. małą maturę, i syna Witka. Przeżył wojnę, w 1945 r. zamieszkał tymczasowo w Warszawie, co wynika z treści referencji jakich udzielił Elżbiecie Cyfrackiej, starającej się o wpis na listę adwokatów w Warszawie.  Brak wiadomości o jego dalszych losach.

 

(Źródło: AUW akta osobowe studenta Władysława Jursza sygn. R.P. 2321; Dz. Urz. M.S. Nr 19/1923 s. 497; Dz. Urz. M.S. Nr 19/1926 s. 368; Ruch służbowy dodatek do Dz. Urz. M.S. Nr 21 z 19 X 1929 r., s. 187; Ruch służbowy dodatek do Dz. Urz. M.S. Nr 24 z 25 IX 1931 r., s. 191; Dz. Urz. M.S. Nr 1/1937 s. 8; VI Zjazd Absolwentów Królówki Spotkanie Maturzystów XX wieku, Siedlce 2009, s. 109; Epitafium na Starych Powązkach).