Kozioł Romuald Piotr

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [K...
  4. /
  5. Kozioł Romuald Piotr

Kozioł Romuald Piotr (1909-1986) – konspirator, major AK. Urodził się 22 lutego 1909 r. w Koźle k. Kolna. Maturę zdobył w gimnazjum w Łomży (1929). Inżynier budowy dróg i mostów po Politechnice Warszawskiej (1934). W 1935 r. rozpoczął pracę jako referent ds. melioracji w Wydziale Powiatowym w Łomży i nauczyciel w Szkole Przemysłu Drzewnego. Po przeszkoleniu w Szkole Podchorążych rezerwy w Modlinie, jako podporucznik we wrześniu 1939 r.  został zmobilizowany, by już 17 września dostać się do sowieckiej niewoli.  Cudem udało mu się zbiec i powrócić w rodzinne strony. Natychmiast przystąpił do organizowania konspiracji na Kurpiowszczyźnie. Współpracował m.in. ze Stanisławem Cieślewskim „Lipcem” i Władysławem Liniarskim „Mścisławem”. Był m.in. inspektorem oddziałów saperskich w obwodzie łomżyńskim ZWZ -AK.  W 1944 r. przeszedł do NSZ. Był m.in. komendantem powiatu nr 9 Łomża. Inicjator i uczestnik wielu znanych akcji bojowych w tym rejonie. Pozostał w konspiracji nawet już jako właściciel młyna i tartaku, w których zatrudniał m.in. kolegów z podziemia. W 1945 r. został aresztowany przez PUBP w Piszu i w tym samym roku został skazany na karę śmierci. Zarzucono mu m.in. napaść na posterunki milicji  w Rogienicach, Zbójnej, Łysych i Drozdowie.  Ostatecznie karę zamieniono mu na 10 lat więzienia i pozbawienie praw publicznych na 5 lat. Po opuszczeniu więzienia pracował w firmach w Warszawie i Piszu. Został uhonorowany m.in. Orderem Virtuti Militari Kl. V , Krzyżem walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Zmarł 17 lutego 1986 r. Został pochowany na cmentarzu w Piszu.