Lis Elżbieta

Lis Elżbieta z domu Mścichowska – urodzona w Łomży. Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego w Łomży i Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Białymstoku. Były pracownik resortu kultury z uprawnieniami nadanymi przez Ministra Kultury. Od wielu lat publikuje w prasie lokalnej prace poświęcone aktualnym problemom  kultury i ochrony środowiska. Zasłużony Działacz Kultury (Złota Syrenka) 1986 r. Członek – założyciel kilku towarzystw regionalnych, m.in. Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej i Towarzystwa Przyjaciół Milanówka, gdzie mieszka obecnie.