Michalczyk Stanisław

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [K...
  4. /
  5. Michalczyk Stanisław

Michalczyk Stanisław (1906-1965) – założyciel i pierwszy dyrektor Technikum Weterynaryjnego w Łomży. Urodził się 19 marca 1906 r. w Melanowie, pow. Garwolin. Ukończył Szkołę Powszechną w Kozienicach. Następnie wyjechał do Wilna, gdzie kontynuował naukę w gimnazjum prowadzonym przez Ojców Jezuitów.  Po maturze (1929) został przyjęty na Wydział Rolny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończenie studiów zbiegło się w czasie z zawarciem związku małżeńskiego (1934) z Leokadią Samselską z d. Wróblewską. Ślub odbył się 11 lipca 1934 r. w Różanie. Państwo młodzi zamieszkali w majątku Szygi, pow. Maków Maz. Stanisław Michalczyk został pracownikiem Zakładu Doświadczalnego w Poświętnem. Po czterech latach, 16 stycznia 1938 r. został instruktorem przysposobienia rolniczego w Urzędzie Ziemskim w Łomży, gdzie pracował do wybuchu wojny. W latach 1940-41, po zajęciu Łomży przez Sowietów, pracował jako agronom w Łomży, a następnie w „sowchozie” doświadczalnym w Elżbiecinie. Był także ogrodnikiem w majątku w Kupiskach, gdzie prowadził tajne nauczanie. W 1943 r. wstąpił do Armii Krajowej i przyjął pseudonim „Melan”.W październiku 1944 r. został aresztowany i przewieziony do obozu Nr 41 w kozielskim obwodzie. Z Ostaszkowa – po strajku głodowym – trafił do obozu w Riazaniu, a stamtąd – transportem do Brześcia nad Bugiem. Do Polski wrócił  jednym z ostatnich transportów 27 kwietnia 1947 r.  1 lutego związał swoje losy z Technikum Weterynaryjnym w Łomży. Początkowo był nauczycielem, a od września 1950 r. do 1958 roku – był dyrektorem Państwowego Technikum Weterynaryjnego. Należał do osób, o których mówimy „Człowiek z pasją”. Całe swoje życie oddał młodzieży i Łomży. Kochał młodzież, interesował się każdym swoim wychowankiem. Zmarł 10 lutego 1965 r. Spoczywa na zabytkowym cmentarzu przy ul. Kopernika w Łomży.