Mioduszewski Eugeniusz

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [K...
  4. /
  5. Mioduszewski Eugeniusz

Mioduszewski Eugeniusz – wicewojewoda łomżyński, harcmistrz. Urodził się 20 stycznia 1934 r. w Zambrowie. Uczył się w szkole Podstawowej Nr 1 w Zambrowie. 17 września 1946 r. wstąpił do drużyny harcerzy im. Zawiszy Czarnego w Zambrowie. Przyrzeczenie harcerskie przyjął od niego 27 czerwca 1948 r. komendant hufca z Łomży, ks. Bolesław Dobkowski. W latach 1952-54 – drużynowy – przewodnik Organizacji harcerskiej PRL przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Zambrowie. W latach 1954-58 – studia na Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie, wiceprzewodniczący Zrzeszenia Studentów Polskich. W 1958 r. ukończył kurs pedagogiczny i rozpoczął pracę w Szkole Przysposobienia Rolniczego w Żelkach k. Giżycka.  Był nauczycielem także m.in. w Dowspudzie, Łomży (Technikum Rolnicze i Weterynaryjne, w Marianowie). Aktywny instruktor harcerski w hufcu suwalskim, zastępca komendanta hufca Suwałki. Od 1 września 1963 r. jest nauczycielem w Państwowym technikum Rolniczym i Weterynaryjnym w Łomży; założyciel drużyny harcerskiej w technikum. Członek komendy hufca ZHP w Łomży.  W 1973 r. powołany na stanowisko wizytatora metodyka.  W grudniu 1973 – wybrany prezesem Powiatowego Komitetu ZSL w Łomży.  W latach 1975-1981 – sekretarz Wojewódzkiego Komitetu ZSL w Łomży. W latach 1981-1990- wicewojewoda łomżyński, odpowiedzialny za oświatę, kulturę, sport, zatrudnienie. Od 1990 – emeryt. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.