Pałka Józef Marian

Pałka Józef Marian (1935-1990) – dyrektor Wydziału Kultury i sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Łomży w latach 1985-1990). Urodził się 8 września 1935 r. w Kawęczynie Sędziszowskim w woj. rzeszowskim. Absolwent Liceum Pedagogicznego w Przemyślu, a następnie rozpoczął pracę nauczycielską. Po zasadniczej służbie wojskowej powrócił do pracy nauczycielskiej, ale już w regionie północno-wschodnim. W 1968 r.  został magistrem filologii polskiej na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Od 1959 r. należał do PZPR. Był także członkiem ZNP, Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej, Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.  1 czerwca 1975 r. został mianowany wicekuratorem ds. inwestycji i finansowania oświaty w Urzędzie Wojewódzkim w Łomży. 16 marca 1981 r. objął obowiązki dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Łomży. 6 lutego 1985 r. został dyrektorem Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Łomży. Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi,odznaką Za Zasługi dla Województwa Łomżyńskiego”, Krzyżem Kawalerskim  Orderu Odrodzenia Polski,  Medalem Komisji Edukacji Narodowej.  Po powstaniu „Solidarności” wszedł w ostry spór z ogniwami związku w pionie kultury, które ostatecznie domagały się od wojewody Marka Strzalińskiego odwołania dyrektora.  Po konsultacji z minister kultury, Izabelą Cywińska, na zasadzie porozumienia stron, 31 stycznia 1990 r. wojewoda rozwiązał z dyrektorem umowę o pracę w związku z jego przejściem na emeryturę. Zmarł kilka miesięcy potem. Pochowany na nowym cmentarzu przy ul. Przykoszarowej. (Źródło:Słownik biograficzny białostocko-łomżyńsko-suwalski, zeszyt 3, Białystok 2005).