Parowska Danuta

Parowska Danuta (1914-1998) – harcerka i zastępowa. Urodziła się 22 grudnia 1914 r. Harcerka i zastępowa  Żeńskiej Drużyny Harcerskiej przy Koedukacyjnej Szkole Handlowej w Łomży do 1936 r.  Uczestniczka I Zlotu ZHP w Spale w 1935 r. Sportsmenka, pływaczka i wioślarka. Aktywnie uczestniczyła w pracach Gdańskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej i organizatorka zastępu gdańskiego Drużyny Harcerzy – Weteranów Ziemi Łomżyńskiej. Uczestniczka wszystkich zlotów drużyny i zbiórek listopadowych. Zmarła 5 października 1998 r. Od 1998 r. jest patronką zastępu gdańskiego drużyny weteranów – harcerzy.