Piłaszewicz Wiesława

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [K...
  4. /
  5. Piłaszewicz Wiesława

Piłaszewicz Wiesława – bibliotekarka, nauczycielka, harcmistrz. Urodziła się 10 stycznia 1940 r. w Łomży. Wykształcenie wyższe pedagogiczne. W latach 1959-1985 pracowała w Szkole Podstawowej Nr 6, a w latach 1985-1989 – w  SP Nr 1 w Łomży. Do Związku Harcerstwa Polskiego należy od 1953 r.; instruktor ZHP – od 1959.  Przeszła niemal wszystkie stopnie harcerskiego wtajemniczenia: drużynowa drużyny harcerskiej w SP Nr 6 (1959-1975); kierownik Referatu Młodzieży Młodszej Komendy Hufca Łomża (1968-1974), komendant szczepu SP Nr 6 (1967-1982), przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego przy SP Nr 6 (1967-1982), przewodnicząca HKR (1967-1975), instruktor metodyczny ZHP (1973-1975), członek Rady i Komendy Hufca Łomża (1982-1984), przewodnicząca Kręgu Instruktorskiego przy SP 1 (1985-1989), przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Chorągwi Łomżyńskiej ZHP (1975-1988). Delegatka na cztery Zjazdy ZHP, w tym w 1989 – jako gość honorowy. Odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką „Za Zasługi dla Woj. Łomżyńskiego”, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi dla ZHP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką „Przyjaciel Dziecka”, Odznaką Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.