Prawdzik Władysław Agaton

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [K...
  4. /
  5. Prawdzik Władysław Agaton

Prawdzik Władysław Agaton (1897-1959) – kierownik Archiwum Państwowego w Łomży.

Urodził się 14 lutego 1897 r. w guberni suwalskiej. Maturę uzyskał w 1917 r. w Sybirsku nad Wołgą.  W 1918 r. rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1920 r. na mocy decyzji ówczesnych władz, został skierowany do obozu w Rembertowie i przydzielony do szkoły karabinów maszynowych w Chełmnie. W październiku tego samego roku trafił do Łomży już jako kapral i przeniesiony do rezerwy. Matka (Waleria z Korytkowskich), która po śmierci męża przeniosła się do Łomży, pozostawała bez środków do życia. Władysław znalazł pracę w Archiwum Państwowym jako praktykant. 1 listopada 1921 r. został tu pracownikiem kontraktowym z jednoczesnym powierzeniem mu obowiązków kierownika placówki. Ta sytuacja zmusiła go do zmiany studiów – został  studentem Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku historycznym. Niestety, nawał pracy związanej z tworzeniem Archiwum w Łomży zmusił go do przerwania w 1924 r. studiów. Uzyskał zgodę ministerstwa wyznań religijnych i oświecenia publicznego na złożenie egzaminu  na nauczyciela historii w szkołach średnich. Nastąpiło to w 1927 roku. Umożliwiło mu to złożenie egzaminu na stanowisko I kategorii w państwowej służbie archiwalnej. Egzamin z wynikiem dobrym złożył  w grudniu 1929 r.  Jego niewątpliwą zasługa jest zabezpieczenie akt pocarskich, uporządkowanie i zinwentaryzowanie zasobu oraz akt reewakuowanych z Rosji w 1926 r., uporządkowanie akt Rządu Gubernialnego Łomżyńskiego, Kancelarii Gubernatora Łomżyńskiego itp. Jego prace spotkały się z wysokim uznaniem przełożonych. 1 października 1930 r., Archiwum Państwowe w Łomży zostało zlikwidowane. Władysław Prawdzik wyjechał z Łomży do Płocka. Potem kierował jeszcze pracami Archiwum Państwowym w Radomiu i w Kielcach. Był żonaty z Maria Michorecką. Nie mieli dzieci.  Zmarł 17 września 1959 r. na zawał serca. Pochowany został na cmentarzu w Radomiu.  (Źródło:  Słownik biograficzny białostocko-łomżyńsko-suwalski, zeszyt 2, Białystok 2003.)