Remiszewski Jerzy

Remiszewski Jerzy (1909-1993) – współtwórca i jeden z drużynowych – komendantów Drużyny Harcerzy Weteranów Ziemi Łomżyńskiej im. Leona Kaliwody. Urodził się  w 1909 r. w Łomży. Jako uczeń Gimnazjum im. T. Kościuszki, w 1921 r. wstępuje do harcerstwa. W krótkim czasie zostaje przybocznym. Już od wczesnych lat uczestniczy w obozach, organizował liczne wyprawy letnie i zimowe. W końcu lat 30. XX wieku podjął studia na Wydziale Chemii Politechniki Warszawskiej. Utrzymuje nadal kontakty z harcerstwem łomżyńskim. Zajmował się również sportem wodnym. W Mistrzostwach Europy rozgrywanych w Belgii zdobył tytuł wicemistrzowski. Jako członek Harcerskiego Koła Łomżan (1926-27) zainicjował działalność grupy teatralnej, która w Łomży wystawiała przedstawienia. Remiszewski był scenografem, reżyserem i aktorem. Brał w pracach Rozgłośni Harcerskiej przy Głównej Kwaterze Harcerzy w Warszawie. Pracował w Fabryce Franaszka w dziale błon fotograficznych. Ożenił się z łomżynianką Jadwigą Iwaszkiewiczówną, z którą doczekał dwóch córek. Na początku powstania warszawskiego Jerzy Remiszewski razem ze wszystkimi mężczyznami wycofywał się w kierunku Starego Miasta. Ich rodziny ( w tym jego żona z córeczkami) pozostały w piwnicach przy ul. Wolskiej. Zajmujące te tereny w dniach 5-10 sierpnia oddziały niemieckie dokonały masakry bezbronnych osób, bestialsko paląc je żywcem a piwnicach. Po wojnie Jerzy Remiszewski był naczelnym inżynierem w bydgoskim „Fotonie”, potem przeniósł się na takie samo stanowisko w Fotonie Warszawa, potem zaś – w Centrali Handlu Zagranicznego „Ciech”. Zawarł ponowny związek małżeński. Aktywnie udzielał się w Towarzystwie Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. W 1990 r. uzyskał stopień Harcerza Rzeczypospolitej. Zmarł 28 listopada 1993 r.