Schild Anna

Schild Anna (1908-2006) – zasłużona nauczycielka. Prace nauczycielską rozpoczynała w s powiecie łomżyńskim w 1929 r. Prowadziła tajne nauczanie podczas ostatniej wojny, aktywnie też działała w Armii Krajowej pod pseudonimem „Zosia”. Jej głównym zadaniem był nasłuch radiowy radia Londyn w bunkrach Czerwonego Boru i przekazywanie członkom informacji oraz przewożenie tajnych materiałów do punktów kolportażu. Była aresztowana w budynku przy Nowogrodzkiej 5.  Po wyzwoleniu rozpoczęła prace w łomżyńskich szkołach, m.in. w Szkole Ćwiczeń przy Liceum pedagogicznym, skąd w 1963 r. przeszła na emeryturę. Należała do Związku Nauczycielstwa Polskiego. Odznaczona m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, odznaką ZNP za Tajne Nauczanie, Złotą odznaką ZNP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Wojska w Londynie, Krzyżem Armii Krajowej w Londynie, Krzyżem walecznych, Brązowym Krzyżem Zasługi z Mieczami.