Świątkowski Zdzisław

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [R...
  4. /
  5. Świątkowski Zdzisław

Świątkowski Zdzisław (1888-1972) – architekt. Urodził się 28 stycznia 1888 r. w Janowicach Poznańskich. Ukończył studia architektoniczne.  W Łomży zamieszkał ok. roku 1920. W latach 1922 – 1939  był architektem powiatowym. Od 1 października 1944 r. – kierownik referatu budowlanego Starostwa Powiatowego w Łomży. W 1947 r. był zastępcą Powiatowego komisarza Akcji Odbudowy Wsi i jednocześnie jej kierownikiem. Kiedy w 1950 r. podjął decyzję o ponadlimitowym przydziale blachy na dach kościoła, utracił posadę architekta powiatowego. Z tego powodu przez krótki czas był nawet aresztowany. Ale po wyjściu na wolność został kierownikiem Państwowego Oddziału Nadzoru Budowlanego przy Wydziale Architektury Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. W 1964 r. odszedł na emeryturę. W Łomży do dziś istnieją niektóre budynki wzniesione wg jego projektu, m.in. dobudowanie dwóch pięter Państwowej Szkoły Mierniczej i Przemysłowej,  hale biskupie na pl. Niepodległości,hala targowa na Starym Rynku, Dom Katolicki (obecnie Szkoły Katolickie) przy ul. Sadowej,pałac biskupi i konsystorz przy ul. Sadowej. Zmarł w 1972 r. w Białymstoku; pochowany na cmentarzu farnym. (Źródło: Słownik biograficzny białostocko-łomżyńsko-suwalski, zeszyt 3, Białystok 2005.)