Szczech Bogusław

Szczech Bogusław – zasłużony dla rozwoju komunikacji miejskiej w Łomży, prezes Łomżyńskiego Klubu Sportowego w latach 1995-2000. Urodził się 3 sierpnia 1946 r. w Łomży. Absolwent Studium Ekonomiki i Organizacji Transportu. Karierę zawodową rozpoczynał w zakładzie komunikacji miejskiej w Łomży.  W 1981 r. został powołany na stanowisko kierownika firmy. W 1987 r. został dyrektorem Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji. Niewątpliwym sukcesem dyrektora Szczecha jest kompleksowa wymiana taboru autobusowego, jego systematyczne unowocześnianie, stworzenie sieci linii autobusowych na terenie miasta, a nawet w pobliskich miejscowościach. Człowiek „twardej ręki”, dbał o dyscyplinę w pracy. Z końcem listopada 2012 r. przeszedł na emeryturę. Łomżyński Klub Sportowy obejmował w stanie totalnego załamania ekonomicznego: konto było zablokowane, klub miał pół miliarda zł długów, zaniedbany stadion i zaplecze. Po dwóch latach zapewnił płynność finansową klubowi, rozpoczął budowę zaplecza socjalnego, które oddano w 1999 roku. Niezrealizowanym marzeniem prezesa pozostało powołanie w Łomży szkolnej ligi piłkarskiej. Odznaczony odznaką „Za zasługi dla woj. łomżyńskiego.