Szostkowski Stanisław

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [R...
  4. /
  5. Szostkowski Stanisław

Szostkowski Stanisław (1934-2001) – prezes Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej w Kolnie. Urodził się w 1934 r. w Kolnie. Po ukończeniu Technikum Przemysłu Drzewnego w Łomży podjął pracę w Jelczańskich Zakładach Budowy Samochodów. Po odbyciu zasadniczej służby wojskowej wraca do Kolna w 1956 r. i zostaje zatrudniony na stanowisku zastępcy kierownika Działu technicznego Przedsiębiorstwie Budownictwa Terenowego. Kolejno pracuje w Łomżyńskim Przedsiębiorstwie Budowlanym jako starszy projektant, w Dyrekcji Budownictwa Rolnego jako inspektor nadzoru. Równocześnie kończy studia na Politechnice Warszawskiej, uzyskując tytuł inżyniera budownictwa lądowego. W 1964 r. wraca do Kolna i podejmuje pracę w Powiatowej Radzie Narodowej na stanowisku kierownika Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury. Był zaangażowany do ostatniej chwili w  życie społeczne, oprócz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, aktywnie pracował także w Zrzeszeniu Inżynierów Polskich. Po roku 1990 zabrakło dla niego pracy. Zmuszony do odejścia na rentę inwalidzką, był jeszcze pełen energii twórczej. Zmarł w marcu 2001 roku.  Spoczął na cmentarzu w Kolnie.