Trojanowski Henryk

Trojanowski Henryk – przez wiele lat związany z łomżyńskim sportem, ostatnio – kanclerz Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży. Urodził się 21 lipca 1950 r. w Łomży. Ukończył ekonomię na białostockiej filii Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej próbował kariery wojskowej, ale po trzech latach studiów w Wyższej Szkole Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, powrócił do Łomży. Był dyspozytorem na budowie Łomżyńskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego. W 1975 r. powołany na funkcję komendanta hufca OHP i następnie na komendanta wojewódzkiego Ochotniczych Hufców Pracy w Łomży. Był prezesem ŁKS. W 1979 roku objął urząd urzędującego wiceprezesa Wojewódzkiej Federacji Sportu. W latach 1984-1987 był kierownikiem Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego w Łomży, a w 1987 r. został powołany na dyrektora Wydziału Kultury Fizycznej Urzędu Wojewódzkiego w Łomży. Po reformie administracyjnej kraju został prezesem „Polmozbytu” w Łomży. W 1979 r. został prezesem „Startu”. Funkcję członka zarządu ŁKS sprawował jeszcze w latach1992-1999. W 2004 r. współtwórca Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży i pierwszy kanclerz uczelni. W uczelni pracował do przejścia na emeryturę w 2012 r. Członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, aktywny uczestnik dorocznych kwest na ratowanie łomżyńskich zabytków cmentarnych.