Tyszka Zofia

Tyszka Zofia – ceniona i zasłużona polonistka szkół łomżyńskich. Urodziła się w 1932 roku. Karierę pedagoga rozpoczynała w 1951 r. w Szkole Podstawowej w Stężycy, jako przewodnik drużyny harcerskiej. Była nauczycielka i kierowniczką szkół m.in. w Dzbeninie, Olsztynie i Łomży. W latach 1975-77 – wizytator ds. kadr w Wydziale Oświaty w Łomży. Na emeryturę przeszła w 1985 roku z nauczycielskiego etatu w Zespole Szkół Specjalnych. Jest instruktorem Związku harcerstwa Polskiego; prowadziła drużyny w szkołach, w których była nauczycielką. Od początku pracy zawodowej  należy do Związku nauczycielstwa Polskiego, była też prezesem Oddziału ZNP w Łomży. Przeprowadziła częściowy remont Domu Nauczyciela. Obecnie należy do sekcji emerytów i rencistów Oddziału ZNP. Należy do Drużyny harcerzy Weteranów Ziemi Łomżyńskiej oraz do Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Uhonorowana m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką Za Zasługi dla Województwa Łomżyńskiego, Złotą Odznaką ZNP.