Wajsberg Mordechaj

Wajsberg Mordechaj (1902- ?) – naukowiec. Urodził się 10 maja 1902 r. w Łomży. W 1912 r. ukończył miejscową szkołę powszechną. Naukę przerwała I wojna światowa. W 1920 r. został powołany do armii. Gdy wrócił do cywila, natychmiast przystąpił do kontynuowania nauki w łomżyńskim Gimnazjum im. Goldlusta. Maturę zdał w 1923 roku.  Rozpoczął studia na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek logika matematyczna. Od początku dał się poznać jako nieprzeciętnie uzdolniony student. Już na trzecim roku opracował nowe systemy aksjomatyczne do rachunków implikacyjnych zdań. Wszystkie prowadzone podczas studiów działania i wyniki badań były fundamentem jego pracy magisterskiej, obronionej z wynikiem bardzo dobrym w październiku 1928 roku.  Utrzymywał kontakty z wieloma profesorami logiki i matematyki o światowej renomie. W 1931 roku został doktorem matematyki. Pracował jako nauczyciel, ale ciągle prowadził badania naukowe. Jest autorem wielu opracowań naukowych i artykułów specjalistycznych  w prasie krajowej i zagranicznej. Losy naukowca z Łomży urywają się w trakcie II wijny światowej. Nieznane są okoliczności, ani miejsce jego śmierci i pochówku.