Walczyk Mirosław

Walczyk Mirosław – harcmistrz, prowadzący 62. Harcerski Klub Pol-Survival. Absolwent kierunku Pedagogika Obronna i Survival w Olsztyńskiej Szkole Wyższej oraz magister ze specjalizacją Przysposobienie Obronne i Obrona cywilna. Instruktor sportu w specjalności survival, ratownik medyczny z zawodu, kierownik i wychowawca na placówkach wypoczynku, prowadzący strzelania LOK. Skoczek spadochronowy, sternik motorowodny i płetwonurek AOWD PADI i CMAS. Ukończył Kurs Działań Specjalnych „Trawers”, kurs Combat 56 oraz I Selekcję Żołnierza Polskiego, po czym odbył służbę w 25. Brygadzie Kawalerii Powietrznej. Świetny metodyk i organizator imprez terenowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy jako instruktor na imprezach outdoorowych i typu Team Building, jak również brał udział w obozach i wyprawach jako uczestnik. Doświadczony instruktor harcerski; od 19 kwietnia 1991 r. prowadził 62. Harcerski Klub Pol-Survival. Wieloletnie doświadczenie organizatorskie, a także jako kierownik i wychowawca na obozach młodzieżowych, harcerskich, survivalowych, szkoleniowych, kursów specjalistycznych. W ZHP od 1980 r.