Wasik Halina

Wasik Halina (1928-2014) – zasłużona nauczycielka łomżyńska. Ukończyła wyższe studia zawodowe w Warszawie. Pracę pedagogiczną rozpoczęła tuż po wojnie, w trudnych warunkach – w szkołach w powiecie kolneńskim: Kąty, Korzeniste, Grabowo. Przez kilka lat była kierownikiem Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kolnie. Od 1984 r. pracowała w Łomży w bibliotece Zespołu Szkól Mechanicznych. Bardzo troszczyła się o młodzież, zachęcała do czytelnictwa. Dużo czasu poświęcała na pracę społeczną na rzecz środowiska wiejskiego i Łomży. Organizowała liczne spotkania i imprezy dla młodzieży i rodziców. Wszystko wykonywała z zaangażowaniem, z sercem. Po przejściu na emeryturę aktywnie pracowała w Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Łomży. Przez wiele lat była sekretarzem i prowadziła kronikę sekcji. Jest autorką wspomnień z wieloletniej działalności Sekcji Emerytów i Rencistów. Za wieloletnią pracę pedagogiczną i społeczną była odznaczona Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką ZNP, Krzyżem Polonia Restituta. Zawsze serdeczna, z ogromną kulturą osobistą i taktem. Kiedy zdrowie nie pozwalało jej przychodzić na spotkania związkowe, koleżanki odwiedzały ją w domu lub w szpitalu. Zawsze pytała, co dzieje się w Sekcji i cieszyła się z odwiedzin. Halina Wasik została pochowana na cmentarzu w Łomży przy ul. Kopernika 1 XII 2014 r.