Weber-Uniśkiewicz Zofia

  1. Strona główna
  2. /
  3. My z Łomży [R...
  4. /
  5. Weber-Uniśkiewicz Zofia

Weber-Uniśkiewicz Zofia (1915-2008) – współorganizatorka drużyn harcerskich na Ziemi Łomżyńskiej, zasłużona łomżynianka w Oddziale Warszawskim Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Urodziła się 18 listopada 1915 r. w Mohylewie nad Dnieprem. Jej ojciec Władysław Mamert Wandalli aktywnie uczestniczył w Powstaniu Styczniowym 1863 r. Represjonowany po jego upadku został wraz z rodziną wypędzony do Mohylewa. Po rewolucji październikowej rodzina Wandalli powróciła do Polski i mieszkała kolejno w Łomży, Białymstoku i Nowogrodzie. Z inspiracji ojca Zofia zorganizowała przy szkole w Nowogrodzie w 19929 r. zastęp żeński „Kukułek”. Po dwóch latach działalności zastęp ten wszedł w skład w struktury organizacyjne Hufca ZHP w Łomży. Druhna Zofia została drużynową. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Nowogrodzie, rozpoczęła naukę w Seminarium Nauczycielskim w Łomży. Tu uzyskała maturę, a następnie została drużynową łomżyńskiej drużyny harcerskiej na Łomżycy. W 19398 r. zawarła związek małżeński ze Stanisławem Uniśkiewiczem – oficerem 42 PP. Wybuch wojny 1939 r. i jej następstwa spowodowały przerwę w harcerskim życiorysie dh. Zofii. Po latach, jako członek powstałego w 1958 r. w Warszawie Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, włączyła się we wczesnych latach 80. w prace organizacyjne zmierzające do powołania Drużyny Harcerzy – Weteranów Ziemi Łomżyńskiej. Od 1984 r. była sekretarzem Rady Drużyny. Uczestniczyła we wszystkich zlotach i Spotkaniach Listopadowych, organizowanych w drogich jej sercu miastach – Nowogrodzie i Łomży. Pisała wiersze, przygotowywała okolicznościowe wystąpienia na wieczorkach w Domu Kombatanta, gdzie musiała zamieszkać, gdy zaczęły ja ograniczać możliwości zdrowotne. Przygotowała do druku książkę o ojcu „Syn Mazowsza – Mamert Władysław Wandalli, uczestnik Powstania Styczniowego 1863 r.”. Otrzymała stopień Harcerki Rzeczypospolitej, godność „Zasłużony Weteran Harcerstwa Łomżyńskiego” oraz odznakę 80-lecia ZHP.  Zmarła 5 stycznia 2008 r. 17 stycznia, nad grobem na warszawskich Powązkach, oprócz rodziny i licznie zgromadzonych przyjaciół pożegnał ją prezes Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, Jerzy Sawicki.