Zajkowska Stefania

Zajkowska Stefania – ceniona nauczycielka łomżyńskich szkół i przedszkoli. Urodziła się w 1934 roku. Naukę rozpoczęła podczas wojny na tajnych kompletach Marii Fludzińskiej w Grabowie.  Pracę zawodowa rozpoczynała w przedszkolu nr 7 w Łomży, a następnie w przedszkolach 1, 4, 6. Aktywnie uczestniczyła  wżyciu społecznym miasta. Od początku zawodowej aktywności należała do ZNP. Przez dwie kadencje była prezesem Ogniska ZNP. Po przejściu na emeryturę  w 1984 r.  zaangażowała się w pracę sekcji Emerytów i rencistów w Oddziale ZNP w Łomży. Do 2002 r. była przewodniczącą sekcji socjalno-bytowej. Organizuje pomoc najstarszym i chorym koleżankom-emerytkom. Ma swoje zasługi w odszukaniu nauczycieli tajnego nauczania oraz materiałów z historii ZNP na terenie regionu łomżyńskiego. Od wielu lat opiekowała się Klubem Seniora przy Oddziale ZNP. Odznaczona m.in. Złotą Odznaką ZNP i Złotym Krzyżem Zasługi.