Żaryn Aleksy

Żaryn Aleksy (1913-1939) – harcerz, żołnierz podziemia. Urodził się w Łomży w 1913 roku. Harcerz okresu międzywojennego. Absolwent Gimnazjum Męskiego im. T. Kościuszki (1936). Należał do drużyny im. Jarka Majewskiego. Było to tajne harcerstwo. Jego grupa przyjęła obowiązek organizowania oporu i walki z okupantem. Organizator samodzielnego zastępu (plutonu) żeglarskiego im. 33 PP. Walczył z okupantem przy pomocy akcji ulotkowych, plakatów i bojkotu mityngów partyjnych. Punktem oparcia dla harcerzy był wówczas klasztor OO. Kapucynów. Był pierwszą spośród harcerzy ofiarą śledztwa NKWD. Został aresztowany już w październiku 1939 r. Podczas śledztwa był bity i torturowany. Po dwóch tygodniach pobytu w areszcie zakatowany został przez sowieckich oprawców. Pochowany na zabytkowym cmentarzu w Łomży.