Zieliński Piotr

Zieliński Piotr – współredaktor pisma harcerskiego „Czuwaj” w Łomży. Urodził się  4 sierpnia 1906 r. w Łomży. Jako uczeń Państwowego Gimnazjum Męskiego wstąpił do I Drużyny Harcerzy im. T. Kościuszki. W „Czuwaju” prowadził kronikę rajdów, szkicując różne obiekty i karykatury koleżanek i kolegów. Od 1927 r. związany z wojskiem. W 1937 r. został awansowany do stopnia kapitana. Z chwilą wybuchu II wojny światowej włączył się do walki w obronie ojczyzny. Aresztowany i deportowany do obozu w Kozielsku niedaleko Smoleńska. Wywieziony jednym z pierwszych transportów do Lasu Katyńskiego i tam zamordowany. Na zabytkowym cmentarzu w Łomży znajduje się symboliczna płyta z jego nazwiskiem.